Ինժեներական նախագծման և թվածրագրային հաստոցների կիրառության հիմունքներ

Ինժեներական նախագծման և թվածրագրային հաստոցների կիրառության հիմունքներ

Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը և «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամը հայտարարում են ինժեներական նախագծման և թվածրագրային հաստոցների միջոցով արտադրության հիմունքներ դասընթացը:

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացի մասնակիցները կծանոթանան  ծրագրի հիմնական հնարավորություններին, կիրառություններին և գործնական հմտություններին։

Դասընթացին մասնակցելու համար նախնական գիտելիքներ անհրաժեշտ չեն:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

 

 • 3D և 2D   մոդելավորման էություն
 • Մոդելավորման ալգորիթմը
 • Էսկիզ հասկացություն
 •  Հոծ մարմնի ստեղծումը, օժանդակ երկրաչափություն
 • Հիմնական և օժանդակ մոդելավորման մեթոդներ
 • Զանգվածներ և հայելային արտապատկերներ
 • Մակերևույթների հասկացություն
 • Թիթեղային(Sheet metal) մարմինեերի հասկացություն
 • Հավաքածուների ստեղծում
 • Աշխատանք Toolbox-ի հետ
 • Գծագրերի ստեղծում
 • Ընդհանուր տեղեկություններ ծրագրային ինտերֆեյսի վերաբերյալ
 • CAD մոդելի ներմուծում, ներմուծման առանձնահատկությունները
 • Նախապատրաստվածքի ստեղծումը
 • Նախապատրաստվածքի ստեղծման առանձնահատկություններն ու եղանակները
 • Կտրող գործիքների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ
 • Կտրող գործիքի ստեղծումը ծրագրային միջավայրում և դրանց առանձնահատկությունները
 • Կտրող գործիքի հետագծերի հաշվարկ՝ սևատաշ և մնացորդային սևատաշ մշակման համար
 • Մաքրատաշ մշակման հետագծերի հաշվարկ և ուսումնասիրություն
 • Հասկացություններ կտրման ռեժիմների վերաբերյալ
 • Կտրման ռեժիմների հաշվարկ, կտրման ռեժիմների կապը մշակվող նյութերի հետ
 • Կառավարող ծրագրի ստեղծումը և նրա առանձնահատկությունները(NC file)
 • HAAS VF-3 ֆրեզերային 4 առանցքանի հաստոցի հետ աշխատանքի սկզբունքները
 • Ֆրեզերային հաստոցի ընդհանուր ծրագրային ինտերֆեյսի հետ ծանոթություն և աշխատանք
 • Աշխատանքային կորդինատային համակարգեր
 • Կտրող գործիքների տեղակայումը և կապերի ստեղծումը հաստոցի կորդինատային համակարգերի հետ
 • Նախապատրաստվածքների տեղակայումը, տեղակայման առանձնահատկությունները
 • Տարբեր տիպի նախապատրաստվածքների սզբնակետերի որոշումը
 • Նախագծված դետալների մշակումը ֆրեզերային հաստոցի վրա
 • Ծանոթություն լազերային կտրող հաստոցի հետ
 • Լազերային կտրող հաստոցի հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները
 • Նախագծված մոդելների մշակումը լազերային հաստոցով։

ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Ուսանողը, ուսումնառության արդյունքում պետք է.

 • Կարողանա կառուցել կողմնորոշված և ոչ կողմնորոշված էսքիզներ, կապակցել դետալի էսքիզը հավաքածուի կոմպոնենտներին
 • Կարողանա ստեղծել մոդելի  սեփական տեսքեր
 • Կարողանա տիրապետել հիմնական և օժանդակ մոդելավորման հիմնական մեթոդներին
 • Հստակ պատկերացնի գծային զանգվածները, մակերևույթները և հոծ մարմինների հետ կատարվող գործողությունները
 • Հստակ պատկերացում կազմի հավաքածուի ստեղծման եղանակների մասին
 • Կարողանա ավելացնել Toolbox-ից պատրաստի մարմիններ
 • Կարողանա օգտվել գծագրերի ստանդարտ գրառումներից
 • Կարողանա ներմուծել CAD մոդել և ստեղծի նախապատրաստվածք
 • Ստեղծել կառավարվող ծրագիր
 • Ունենա պատկերացում կտրման ռեժիմների հաշվարկների մասին
 • Կարողանա պատրաստել նախագծած դետալները ֆրեզերային հաստոցով, և մոդելներ մշակել լազերային հաստոցով։

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկ. Պարբերաբար

Դասընթացի տևողությունը. 58 ժամ/10 շաբաթ /30 դաս

Դասընթացի արժեքը.   60000 ՀՀԴ

Դասընթացին կարող եք գրանցվել հետևյալ հղումով. https://forms.gle/jGCLoemGehbtDSbe7

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060 749 703 կամ այցելել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն (Շինարարների 12):


1 1 1