Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ

 

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնը և Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը հայտարարում են հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ դասընթացը:

Դասընթացին մասնակցելու համար նախնական գիտելիքներ անհրաժեշտ չեն:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

 • Հաշվապահական հաշվառման ներածություն
 • Հաշվապահական հաշվառման տարրերը:Հաշիվներ և կրկնակի գրանցում
 • Հաշվապահական հաշվառում վարելու հիմանական կանոնները:Հաշիվներ և կրկնակի գրանցում :
 • Պաշարների հաշվառումը
 • Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը
 • Հիմնական միջոցների հաշվառումը
 • Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը
 • Ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը
 • Երկարաժամկետ պարտավորությունների հաշվառումը
 • Եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը և հաշվառումը
 • Սեփական կապիտալի հաշվառումը
 • Դրամական միջոցների հաշվառումը
 • Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը ,ներկայացման կարգը և փոխադարձ կապը
 • ՀՀ հարկային համակարգը
 • Ավելացված արժեքի հարկ
 • Շահութահարկ
 • Շրջանառության հարկ
 • Գույքահարկ
 • Եկամտային հարկ

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի տևողությունը` 45 ժամ /11շաբաթ/22օր

Դասընթացի արժեքը` 50,000 դրամ

Դասընթացին կարող եք գրանցվել հետևյալ հղումով.https://forms.gle/hA1baYHGeMvnhujW7

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 060-749703 կամ այցելել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն (Շինարարների 12):


1 1 1