Android

Android դասընթաց

I փուլ. Java Core for Android

 • Introduction of Java
 • Data types and Operators
 • Classes and Methods
 • OOP Concepts
 • Abstract Classes and Interfaces
 • Overloading and Overriding
 • Exceptions
 • Generics
 • Threads
 • Collections
 • Lambda functions and Stream API

Դասընթացի տևողությունը.
64 ժամ /11 շաբաթ/22 օր,

Դասընթացի արժեքը.

48,000 ՀՀԴ

II փուլ. Android Basic

 • Introduction of Kotlin
 • Kotlin Basics
 • Kotlin Advanced
 • Introduction to Android Programming
 • Android Components
 • Android Resources and Views
 • Layouts and Fragments
 • Styles and Themes , Animations
 • Grid, List, Recycler Views
 • Action Bar, Menu , Search View
 • View Pager , Dialog
 • Kotlin Coroutines
 • SQLite database
 • Services , Broadcast receivers, Content providers

          Դասընթացի տևողությունը.

80 ժամ /13 շաբաթ/ 27 օր,

Դասընթացի արժեքը.

60,000 ՀՀԴ

III փուլ. Android Advanced

 • Http Requests & REST on Android
 • Android Architectural Patterns
 • Build Features
 • Room
 • Firebase
 • Maps & Geolocation
 • Android Material Design

Դասընթացի տևողությունը.
48 ժամ /8 շաբաթ/ 16 օր:

Դասընթացի արժեքը.

36,000 ՀՀԴ:

 

Մասնակիցների ընտրությունը՝ հարցազրույցի միջոցով:

Դասընթացին կարող եք գրանցվել հետևյալ հղումով. http://bit.ly/Androidvtc

Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 060 74 97 03 (աշխատանքային ժամը՝ 9։30-18։30), գրել [email protected] կամ այցելել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն (Շինարարների 12):


1 1 1