PHP

PHP դասընթաց

Վանաձորի Տեխնոլոգիական կենտրոնը և «Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր» հիմնադրամը հայտարարում են PHP I, II և III փուլ դասընթացները:

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Դասընթացի նպատակն է.

1-ին փուլում.
Ծանոթացնել վեբ միջավայրում աշխատանքի առանձնահատկություններին, աշխատանքային միջավայրի համար անհրաժեշտ գործիքներին (web/DB servers, IDE, browsers):
Ընդհանուր տեղեկություններ տալ ծրագրավորման լեզուների, դրանց տարբերությունների, կիրառության հիմնական ոլորտների մասին:
Ուսուցանել PHP-ի՝ որպես վեբ ծրագրավորման տարածված լեզվի, տարրական գիտելիքները, սինտաքսը, առանձնահատկությունները:
Տալ PHP-ի խորացված գիտելիքներ, այդ թվում՝ OOP, աշխատանք MySQL-ի հետ, հասարակ կայքի պատրասում MVC ստրուկտուրայի հիման վրա:

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներ. HTML, CSS-ի բազային գիտելիքներ:

2-րդ փուլում.

Տալ OOP խորացված գիտելիքներ, ծանոթացնել OOP design pattern-երի և դրանց կիրառման հետ: Սովորեցնել API-երի հետ աշխատելու (այլ service-երից օգտվելու) և API-եր կառուցելու առանձնահատկությունները: Ծանոթացնել և աշխատել PHP գրադարանների հետ, տալ MySQL-ի ավելի խորը գիտելիքներ: Ուսուցանել վեբ ծրագրերի նախագծման և օպտիմալացման մեթոդները:

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներ. PHP-ի հիմնական գիտելիքներ, MySQL-ի տարրական գիտելիքներ, HTML, CSS-ի բազային գիտելիքներ:

3-րդ փուլում.

Տալ PHP խորացված գիտելիքներ, ուսուցանել առավել հաճախ հանդիպող խնդիրների կարճագույն լուծումներ. ուսուցանել սերվերի կարգավորումների հիմունքները մասնավորապես Linux օպերացիոն համակարգում. պրակտիկ աշխատանքների հիման վրա ուսուցանել ունեցաց գիտելիքների ճիշտ և հստակ կիրառումը. սեփական պրոեկտների կառուցում և ընդլայնում.
Այս փուլի ողջ ընթացքն ուղեկցվելու է պրակտիկ աշխատանքով (վեբ կայքի/ծրագրի կառուցմամբ) Yii2 framework-ի կիրառմամբ, ինչի արդյունքում ուսուցանվելու է նաև framework-երի (մասնավորապես Yii2) կառուցվածքն ու կիրառումը:

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիքներ. PHP-ի խորացված գիտելիքներ, MySQL-ի և OOP-ի հիմնական գիտելիքներ, HTML, CSS-ի բազային գիտելիքներ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐ

 

1-ին փուլ. PHP Basic

 • Վեբ սերվերի և PHP-ի նստեցում և կարգավորում
 • PHP հիմունքեր
 • Ցիկլեր
 • Սեփական ֆունկցիաներ
 • Ի՞նչ է PHP-ի հիմքում
 • HTTP ֆորմաների ուսումնասիրություն
 • Cookie գաղափարը և օգտագործումը
 • HTTP-ով ստացվող վերնագրեր և նրանց նշանակությունը
 • Սեսիաների գաղափարը և օգտագործումը
 • Ֆայլաին համակարգի հետ աշխատանք
 • SMTP սերվերի միջոցով mail-ի ուղարկում
 • Տվյալների բազաների հետ աշխատանքի հիմունքներ
 • MySQL տեսակի տվյալների բազայի ուսումնասիրություն
 • MySQL բազայի օգտագործումը PHP-ի միջոցով
 • Պրակտիկ աշխատանք. ինտերնետ խանութի ստեղծում
 • Ամփոփիչ դասնթաց:

 

2-րդ փուլ. PHP Advanced

 • OOP՝ գաղափար, կլասեր
 • Մեթոդներ և հատկություններ
 • Կոնստրուկտորներ և դեստրուկտորներ
 • Օբյեկտների կլոներ
 • Ժառանգություն
 • Մեթոդների վերարտադրում
 • Մեթոդների և հատկությունների հասանելիություն
 • Բացառությունների մշակում
 • Կլասի կոնստանտներ
 • Աբստրակտ կլասեր և մեթոդներ
 • Ինտերֆեյսեր. վերջնական մեթոդներ և հատկություններ
 • Ստատիկ մեթոդներ և հատկություններ
 • Կախարդական մեթոդներ
 • Տեսակների ճշգրտում (type-hint)
 • Տիպաժներ (traits)
 • Ինչ է XML-ը
 • XML–ի և PHP–ի աշխատանքի հնարավորությունները
 • Սերվերի վրա տվյալների տեսակի փոփոխություն
 • Սոկետների գաղափարը
 • Սոկետներով տվյալների ստացում և մշակում
 • Ցանցաին ֆունկցիաներ
 • Ամփոփիչ դասնթաց:

 

3-րդ փուլ. PHP Professional

 • UML գաղափար
 • Կլասների դիագրամա
 • Pattern հասկացությունը և օգտագործումը
  Singleton Pattern
  Factory Pattern
  Strategy Pattern
  Decorator Pattern
  Adapter Pattern
 • Գեներատորներ
 • Իտերատորներ
 • Տրանզակցիակեր
 • Պատրաստած հարցումներ
 • Սխալների մշակում
 • cURL գաղախար
 • cURL հիմնական ֆունկցիաներ
 • cURL հիմնական օպցիաներ
 • Ինֆորմացիայի ստացում cURL-ի միջոցով
 • Ռեգուլյար արտահայտություններ, գործնական օրինակներ
 • Ինչ է MVC-ն
 • MVC և OOP համադրություն
 • Սեփական MVC ֆրեյմվորկի ստեղծում
 • PHP ֆրեյմվորկերի ուսումնասիրություն
 • Yii2 ֆրեյմվորկի ուսումնասիրություն
 • Yii2–ով պրոեկտի նախագծում և ռեալիզացիա
 • Ամփոփիչ դասնթաց:

ԱՅԼ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Դասընթացի մեկնարկ. Պարբերական

Դասընթացի տևողությունը.

1-ին փուլ. 38ժամ/ 7.6շաբաթ/ 15օր,

2-րդ փուլ. 55ժամ/ 11շաբաթ/ 22օր

3-րդ փուլ. 72ժամ/ 12շաբաթ/ 24օր

Դասընթացի արժեքը.

1-ին փուլ՝ 23.500ՀՀԴ,

2-րդ փուլ. 34.500ՀՀԴ

3-րդ փուլ. 48.500ՀՀԴ

Մասնակիցների ընտրությունը՝ հարցազրույցի միջոցով:

Դասընթացին կարող եք գրանցվել հետևյալ հղումով. https://goo.gl/ZiqqNh
Մանրամասների համար կարող եք զանգահարել 060 749705 (աշխատանքային ժամը՝ 9.30-18.30), գրել trainings@vtc.am կամ այցելել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոն (Շինարարների 12):


1 1 1