Դասընթացներ

Untitled և 

հայտարարում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման, բազային մաթեմատիկական, անգլերենի, կարողությունների ստեղծման և մուլտիմեդիայի դասընթացների նոր մեկնարկը, վճարովի հիմունքներով

Web ծրագրավորման հիմունքներ

Java Script

Java ծրագրավորում

Adobe After Effects

Ալգորիթմներ

Տվյալների կառուցվածք և ալգորիթմներ

Անգլերեն

Ծրագրային առաջարկի մշակում

Անձնային հմտությունների զարգացում

 

Internet of Things (IoT) / Իրերի համացանց

 


1 1 1