Դասընթացներ

Untitled և 

հայտարարում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրավորման, բազային մաթեմատիկական, անգլերենի, կարողությունների ստեղծման և մուլտիմեդիայի դասընթացների նոր մեկնարկը, վճարովի հիմունքներով

Java ծրագրավորում

Java Script

Web ծրագրավորման հիմունքներ

Ալգորիթմներ

Տվյալների կառուցվածք և ալգորիթմներ

Իսպաներեն լեզու

Անձնային հմտությունների զարգացում

Ծրագրային առաջարկի մշակում

Բիզնես ծրագրերի մշակում

Ընդհանուր և գործարար անգլերեն

Adobe After Effects

Autodesk Maya


1 1 1